Language of document :

20. augustil 2010 esitatud hagi - Behnke versus komisjon

(kohtuasi F-68/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thorsten Behnke (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus liigitada hageja tulemusgruppi II ja anda talle ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2008 tema karjääriarengu aruande eest 5 edutamispunkti.

Hageja nõuded

tühistada otsus liigitada tulemusgruppi II ja anda hagejale ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2008 tema karjääriarengu aruande eest 5 edutamispunkti;

teise võimalusena tunnistada ebaseaduslikuks personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 8 lõige 4, kuivõrd see võimaldab ühise hindamis- ja edutamiskomitee arvamust võtta vastu konsensuse alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________