Language of document :

Kanne 20.8.2010 - Behnke v. komissio

(Asia F-68/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thorsten Behnke (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja luokiteltiin suoritustasoryhmään II ja jossa annettiin kantajalle viisi ylennyspistettä kantajan urakehitystä ajalla 1.1.-31.12.2008 koskevan kertomuksen perusteella

Vaatimukset

Päätös, jolla kantaja luokiteltiin suoritustasoryhmään II ja jossa annettiin kantajalle viisi ylennyspistettä kantajan urakehitystä ajalla 1.1.-31.12.2008 koskevan kertomuksen perusteella, on kumottava,

toissijaisesti henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 8 artiklan 4 kohta on todettava lainvastaiseksi siltä osin kuin siinä mahdollistetaan se, että arviointia ja ylennyksiä käsittelevä pariteettikomitea antaa lausunnon yksimielisesti, ja

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________