Language of document :

Acțiune introdusă la 20 august 2010 - Behnke/Comisia

(Cauza F-68/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a clasifica reclamantul în grupa de merit II și de a atribui acestuia cinci puncte de promovare pentru raportul asupra evoluția carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de a clasifica reclamantul în grupa de merit II și de a atribui acestuia cinci puncte de promovare pentru raportul asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008;

cu titlu subsidiar, constatarea nelegalității articolului 8 alineatul (4) din DGA ale articolului 43 din statut, în măsura în care permite adoptarea unui aviz stabilit prin consens de către Comitetul paritar de evaluare și de promovare;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________