Language of document :

Tožba, vložena 20. avgusta 2010 - Behnke proti Komisiji

(Zadeva F-68/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Thorsten Behnke (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeča stranka glede uspešnosti uvrščena v skupino II in ji je bilo v kariernem ocenjevalnem poročilu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 podeljeno 5 točk za napredovanje.

Predlogi tožeče stranke

-    Odločba, s katero je bila tožeča stranka glede uspešnosti uvrščena v skupino II in ji je bilo v kariernem ocenjevalnem poročilu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 podeljeno 5 točk za napredovanje, naj se razglasi za nično;

-    podredno, ugotovi naj se, da je člen 8(4) SDI člena 43 Kadrovskih predpisov nezakonit v delu, v katerem določa, da lahko paritetni odbor za ocenjevanje in napredovanje mnenje sprejme soglasno;

-    Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________