Language of document :

Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-67/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o nenahrazení dvou třetin nákladů vzniklých žalobci ve věci F-41/06.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalované v jakékoli formě, kterým byla zamítnuta žádost ze dne 22. září 2009 zaslaná žalovaným OOJ a opravená přípisem ze dne 8. října 2009;

zrušit, je-li to nezbytné, rozhodnutí v jakékoli formě, kterým byla zamítnuta stížnost ze dne 5. dubna 2010 proti napadenému rozhodnutí, zaslaná žalobcem OOJ;

zrušit, je-li to nezbytné, přípis ze dne 27. dubna 2010 s referenčním číslem HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

uložit žalované, aby zaplatila žalobci částku 21 608,75 eura, navýšenou o úroky s roční sazbou 10 %, s roční kapitalizací, které začínají běžet počínaje dnem podání žádosti z 22. září 2009 až do skutečného zaplacení výše uvedené částky, z titulu náhrady škody, jež vznikla nebo může vzniknout žalobci v důsledku napadeného rozhodnutí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________