Language of document :

Kanne 18.8.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-67/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission päätöksen olla korvaamatta kahta kolmasosaa oikeudenkäyntikuluista, jotka kantajalle aiheutuivat asiassa F-41/06, kumoaminen.

Vaatimukset

on kumottava päätös - tämän päätöksen muodosta riippumatta -, jolla vastaaja hylkäsi kantajan 22.9.2009 nimittävälle viranomaiselle esittämän hakemuksen, joka oikaistiin 8.10.2009 päivätyllä asiakirjalla

siinä määrin kuin on tarpeen, on kumottava päätös - tämän päätöksen muodosta riippumatta -, jolla hylättiin kantajan nimittävälle viranomaiselle 5.4.2010 tekemä valitus riidanalaisesta päätöksestä

siinä määrin kuin on tarpeen, on kumottava 27.4.2010 päivätty asiakirja, jonka viitenumero on HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle 21 608,75 euron summa 10 prosentin vuotuisine pääomitettuine korkoineen hakemuksen tekopäivästä eli 22.9.2009 lukien siihen saakka, kunnes edellä mainittu määrä on tosiasiassa maksettu, korvauksena vahingosta, joka kantajalle on aiheutunut tai joka tälle aiheutuu riidanalaisen päätöksen vuoksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________