Language of document :

2010. augusztus 18-án benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-67/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az F-41/06. sz. ügyben a felperesnél felmerült költségek kétharmada megtérítésének elutasításáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatósághoz 2009. szeptember 22-én benyújtott és a 2009. október 8-i irattal módosított felperesi kérelem elutasításáról szóló alperesi határozatot, annak formájától függetlenül;

semmisítse meg - amennyiben szükséges - a vitatott határozattal szemben 2010. április 5-én a felperes által a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott panaszt elutasító határozatot, annak formájától függetlenül;

semmisítse meg - amennyiben szükséges - a HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139. sz., 2010. április 27-i értesítést;

kötelezze a Bizottságot a vitatott határozat folytán a felperes által elszenvedett és a későbbiekben elszenvedendő kár megtérítése címén 21.608,75 euró összegnek - a 2009. szeptember 22-én kelt kérelem és az említett összeg tényleges megfizetéséig terjedő időszakra évenkénti tőkésítés mellett számított 10%-os kamattal növelve - a felperes részére történő megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

____________