Language of document :

Rikors ippreżentat fit-18 ta' Awwissu 2010 - Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-67/10)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma jiġux rimborsati żewġ terzi tal-ispejjeż sostnuti mir-rikorrent fil-Kawża F-41/06.

Talbiet tar-rikorrent

jannulla d-deċiżjoni, bi kwalunkwe mod ifformulata, li permezz tagħha saret iċ-ċaħda, mill-konvenuta, tat-talba tat-22 ta' Settembru 2009, li saret mir-rikorrent lill-Awtorità tal-Ħatra kif emendata permezz tan-nota tat-8 ta' Ottubru 2009;

jannulla, safejn meħtieġ, id-deċiżjoni, bi kwalunkwe mod ifformulata, li biha ġie miċħud l-ilment tal-5 ta' April 2010 li sar mir-rikorrent lill- Awtorità tal-Ħatra kontra d-deċiżjoni kkontestata;

jannulla, safejn meħtieġ, in-nota tas-27 ta' April 2010, prot. HR.D.2/MB/ls Ares(2010)220139;

jikkundanna lill-konvenuta għall-ħlas, favur ir-rikorrent tas-somma ta' EUR 21.608,75, flimkien mal-interessi sa 10 % fis-sena, b'kapitalizzazzjoni annwali, li jibdew jiddekorru mit-22 ta' Settembru 2009 sal-ħlas effettiv tal-imsemmija somma bħala kumpens għad-dannu subit mir-rikorrent minħabba d-deċiżjoni kkontestata;

jikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

____________