Language of document :

Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 -Marcuccio / Commissie

(Zaak F-67/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om twee derde van de kosten die verzoeker in zaak F-41/06 heeft gemaakt, niet te vergoeden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van het verzoek van 22 september 2009, dat verzoeker aan het TABG heeft gezonden en is gecorrigeerd bij nota van 8 oktober 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van de klacht van 5 april 2010 tegen het bestreden besluit, die verzoeker aan het TABG heeft gezonden;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 27 april 2010 met kenmerk HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

veroordeling aan de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 21 608,75 EUR, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 % en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de datum van het verzoek van 22 september 2009 tot aan de daadwerkelijke betaling van dat bedrag, ter vergoeding van de schade die verzoeker door het bestreden besluit heeft geleden en nog zal lijden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

____________