Language of document :

Acțiune introdusă la 18 august 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-67/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu rambursa două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de reclamant în cauza F-41/06.

Concluziile reclamantului

anularea deciziei pârâtei, indiferent care ar fi forma acesteia, de respingere a cererii din 22 septembrie 2009 trimisă de reclamant AIPN și rectificată prin nota din 8 octombrie 2009;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei de respingere, indiferent care ar fi forma acesteia, a reclamaţiei din 5 aprilie 2010 depuse împotriva deciziei atacate, trimisă de reclamant AIPN;

anularea, în măsura în care este necesar, a notei din 27 aprilie 2010, HR. D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 21 608,75 de euro, majorată cu dobânzi cu rata anuală de 10 % cu capitalizare anuală, începând de la data cererii din 22 septembrie 2009 până la plata efectivă a sumei sus-menţionate, reprezentând reparaţia prejudiciului cauzat sau care i se cauzează reclamantului prin decizia atacată;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________