Language of document :

Tožba, vložena 18. avgusta 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-67/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o nevračilu dveh tretjin stroškov, ki jih je tožeča stranka priglasila v zadevi F-41/06.

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba tožene stranke, sprejeta v katerikoli obliki, da se zavrne zahteva tožeče stranke z dne 22. septembra 2007, naslovljena na OPI in spremenjena z obvestilom z dne 8. oktobra 2009;

če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba tožene stranke, sprejeta v katerikoli obliki, da se zavrne ugovor z dne 5. aprila 2010, ki ga je tožeča stranka zoper izpodbijano odločbo vložila pri OPI;

če je potrebno, naj se za ničnega razglasi obvestilo z dne 27. aprila 2010, z referenčno oznako HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

toženi strani naj se naloži, da tožeči stranki plača 21.608,75 EUR, skupaj z obrestmi po 10 % letni obrestni meri z letno kapitalizacijo, od vložitve zahteve z dne 22. septembra 2009 do dejanskega plačila navedenega zneska za povrnitev škode, ki je oziroma bo nastala tožeči stranki zaradi sporne odločbe;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________