Language of document :

Talan väckt den 18 augusti 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-67/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ersätta två tredjedelar av sökandens kostnader i mål F-41/06.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut, oavsett dess form, att avslå sökandens begäran av den 22 september 2009, vilken sänts till tillsättingsmyndigheten av sökanden och ändrats genom meddelande av den 8 oktober 2009,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt och oavsett dess form, beslutet att avslå sökandens klagomål av den 5 april 2010 mot det angripna beslutet, vilket klagomål skickats till tillsättningsmyndigheten,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, meddelandet av den 27 april 2010, HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139,

förplikta svaranden att till sökanden utge 21 608,75 euro plus ränta på 10 procent med årlig kapitalisering, från den 22 september 2009 till dess den ovannämnda summan betalas, som skadestånd för den skada som det angripna beslutet har orsakat och orsakar svaranden,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________