Language of document :

Žaloba podaná dne 6. srpna 2010 - Mata Blanco v. Komise

(Věc F-65/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Manuel Mata Blanco (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nezapsat žalobce na seznam kandidátů v rámci vnitřního výběrového řízení "KOM/INT/OLAF/09/AD10 - Administrátoři specializovaní v boji proti podvodům", jakož i zrušení seznamu kandidátů a všech rozhodnutí přijatých na jeho základě.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 11. května 2010, kterým se potvrzuje, po jeho opětovném přezkumu, jeho rozhodnutí ze dne 9. března 2010 nezapsat žalobce na seznam kandidátů v rámci vnitřního výběrového řízení "KOM/INT/OLAF/09/AD10 - Administrátoři specializovaní v boji proti podvodům";

zrušit seznam kandidátů vnitřního výběrového řízení "KOM/INT/OLAF/09/AD10 - Administrátoři specializovaní v boji proti podvodům" v rozsahu, v němž tento seznam nezahrnuje jméno žalobce a zrušit všechna další rozhodnutí přijatá na jeho základě;

nařídit, v rámci organizačních procesních opatření (článek 55 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu), předložení kritériích žalované použitých výběrovou komisí při ústní zkoušce, dále otázek, které mu byly položeny výběrovou komisí během jeho ústní zkoušky, a kopii pracovního listu výběrové komise týkajícího se uvedené ústní zkoušky včetně kritérií použitých při jejich opravě;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________