Language of document :

Sag anlagt den 16. august 2010 - Mata Blanco mod Kommissionen

(Sag F-65/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgien) (ved avocats L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med den interne udvælgelsesprøve "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Fuldmægtige, der er specialiserede i bekæmpelse af svig" samt af reservelisten og alle de afgørelser, der er truffet på grundlag heraf.

Sagsøgerens påstande

Annullation af EPSO's afgørelse af 11. maj 2010, som efter fornyet undersøgelse stadfæster EPSO's afgørelse af 9. maj 2010 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med den interne udvælgelsesprøve "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Fuldmægtige, der er specialiserede i bekæmpelse af svig".

Annullation af reservelisten for den interne udvælgelsesprøve "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Fuldmægtige, der er specialiserede i bekæmpelse af svig", for så vidt som sagsøgerens navn ikke er opført herpå, og af alle de afgørelser, der er truffet på grundlag heraf.

Sagsøgte tilpligtes i medfør af foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse (jf. artikel 55 i Rettens procesreglement) at fremlægge de kriterier, som udvælgelseskomitéen har anvendt til den mundtlige prøve, de spørgsmål, som udvælgelseskomitéen stillede sagsøgeren i forbindelse med den mundtlige prøve og en kopi af udvælgelseskomitéens arbejdsnotat vedrørende nævnte mundtlige prøve sammen med de kriterier, der blev anvendt ved rettelsen af spørgsmålene.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________