Language of document :

2010. augusztus 6-án benyújtott kereset - Mata Blanco kontra Bizottság

(F-65/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: José Manuel Mata Blanco (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amely megtagadja a felperes felvételét a "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Csalás elleni küzdelemre szakosodott tisztviselők" belső versenyvizsga tartaléklistájára, valamint a tartaléklista és az annak alapján hozott összes határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO 2010. május 11-i határozatát, amely felülvizsgálatot követően helyben hagyta a 2010. március 9-i határozatát, amely megtagadja a felperes felvételét a "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Csalás elleni küzdelemre szakosodott tisztviselők" belső versenyvizsga tartaléklistájára;

semmisítse meg a "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Csalás elleni küzdelemre szakosodott tisztviselők" belső versenyvizsga tartaléklistáját annyiban, amennyiben az nem tartalmazza a felperes nevét, valamint semmisítse meg az összes, e tartaléklistán alapuló határozatot;

pervezető intézkedésként (lásd a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 55. cikkét) kötelezze az alperest a szóbeli vizsgán a vizsgabizottság által alkalmazott szempontok, a felperesnek a szóbeli vizsgán a vizsgabizottság által feltett kérdések és a vizsgabizottságnak az említett szóbeli vizsgára vonatkozó feljegyzése másolatának a javítás során alkalmazott szempontokkal együtt való benyújtására;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________