Language of document :

Beroep ingesteld op 6 augustus 2010 - Mata Blanco / Commissie

(Zaak F-65/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Manuel Mata Blanco (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van intern vergelijkend onderzoek "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administrateurs gespecialiseerd in fraudebestrijding" alsmede van de reservelijst en alle op basis daarvan genomen besluiten

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van het EPSO van 11 mei 2010 houdende bevestiging, na heroverweging, van zijn besluit van 9 maart 2010 om verzoeker niet op te nemen op de reservelijst van intern vergelijkend onderzoek "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administrateurs gespecialiseerd in fraudebestrijding";

nietig verklaren de reservelijst van intern vergelijkend onderzoek "COM/INT/OLAF/09/ADJ10 - Administrateurs gespecialiseerd in fraudebestrijding", voor zover verzoekers naam daarop niet voorkomt, alsmede alle andere op basis daarvan genomen besluiten;

bij wijze van maatregelen tot organisatie van de procesgang (overeenkomstig artikel 55 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht) gelasten dat de verwerende partij de criteria overlegt die de jury voor het mondelinge examen heeft gehanteerd, alsmede de vragen die de jury van het vergelijkend onderzoek hem tijdens zijn mondelinge examen heeft gesteld en de kopie van het dossier van de jury betreffende dat examen vergezeld van de criteria die bij de correctie ervan zijn gebruikt;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________