Language of document :

Tožba, vložena 6. avgusta 2010 - Mata Blanco proti Komisiji

(Zadeva F-65/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José Manuel Mata Blanco (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam v okviru notranjega natečaja "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratorji, strokovnjaki za boj proti goljufijam" in čakalnega seznama ter vseh odločb, ki so bile sprejete na njegovi podlagi.

Predlogi tožeče stranke

Odločba EPSO z dne 11. maja 2010, s katero je bila po preučitvi potrjena odločba EPSO z dne 9. marca 2010 o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam v okviru notranjega natečaja "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratorji, strokovnjaki za boj proti goljufijam", naj se razglasi za nično;

čakalni seznam notranjega natečaja "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Administratorji, strokovnjaki za boj proti goljufijam" naj se razglasi za ničnega, ker vanj ni vneseno ime tožeče stranke, in za nične naj se razglasijo vse odločbe, ki so bile sprejete na njegovi podlagi;

kot ukrep procesnega vodstva (glej člen 55 Poslovnika Sodišča za uslužbence) naj se toženi stranki odredi, da predloži merila, ki jih je uporabljala komisija za ustni izpit, vprašanja, ki ji jih je zastavila natečajna komisija na ustnem izpitu, in kopijo zapisnika komisije glede navedenega ustnega izpita skupaj z merili, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________