Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 - Toth κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-107/05) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Έκτακτος υπάλληλος - Κατάταξη σε βαθμό - Βαθμοί προβλεπόμενοι στην πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων - Τροποποίηση των κανόνων περί κατατάξεως των εκτάκτων υπαλλήλων που επήλθε μετά τη δημοσίευση της προσκλήσεως για την υποβολή υποψηφιοτήτων - Κατάταξη σε βαθμό κατ' εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων - Μεταβατικές διατάξεις - Εφαρμογή κατ' αναλογία - Άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ - Αναλογικότητα - Αρχή της χρηστής διοικήσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Gergely Toth (Besozzo, Ιταλία) (εκπρόσωποι: αρχικώς, S. Rodrigues και Y. Minatchy, δικηγόροι· στη συνέχεια, S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz και R. Albelice, δικηγόροι, τελικώς, S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και H. Krämer)

Παρεμβαίνον υπέρ της καθής: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Arpio Santacruz και I. Šulce, στη συνέχεια K. Zieleśkiewicz και M. Bauer)

Αντικείμενο

Αφενός, ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής για την κατάταξη του προσφεύγοντος στον βαθμό A*6 κατά την πρόσληψή του ως έκτακτου υπαλλήλου και, αφετέρου, αίτημα αποζημιώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάταξη του G. Toth στον βαθμό A*6, δεύτερο κλιμάκιο, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της συμβάσεως εκτάκτου υπαλλήλου η οποία υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου 2005.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά της έξοδα και στα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεμβαίνον, φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - EE C 22 της 28/01/2006, σ. 15 (υπόθεση αρχικώς πρωτοκολληθείσα ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. T-401/05 και διαβιβασθείσα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάταξη της 15.12.2005)