Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. szeptember 30-i ítélete - Toth kontra Bizottság

(F-107/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Besorolási fokozatba történő besorolás - A pályázati felhívásban előírt besorolási fokozatok - Az ideiglenes alkalmazottak besorolására vonatkozó szabályoknak a pályázati felhívás közzétételét követő módosítása - Besorolási fokozatba történő besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján - Átmeneti rendelkezések - Analógia útján történő alkalmazás - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése - Arányosság - A gondos ügyintézés elve)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gergely Toth (Besozzo, Olaszország) (képviselők: kezdetben S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek, később S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz és R. Albelice ügyvédek, végül S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Arpio Santacruz és I. Šulce meghatalmazottak, később K. Zieleśkiewicz és M. Bauer, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes ideiglenes alkalmazottként történő foglalkoztatása során őt A*6-os besorolási fokozatba soroló bizottsági határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti G. Toth A*6 besorolási fokozat második fizetési fokozatába való besorolásáról szóló 2005. január 17-én megkötött ideiglenes alkalmazotti szerződésének 3. cikkébe foglalt európai bizottsági határozatot.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költégeit, és köteles viselni a felperes költségeit is.

Az Európai Unió Tanácsa - mint beavatkozó - maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 22., 2006.1.28., 15. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt, T-401/05. számon nyilvántartásba vett, majd a 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).