Language of document :

2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Toth prieš Komisiją

(Byla F-107/05)1

(Viešoji tarnyba - Laikinasis tarnautojas - Priskyrimas lygiui - Kvietime teikti paraiškas numatyti lygiai - Laikinųjų tarnautojų priskyrimo lygiui taisyklių pakeitimas po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo - Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Taikymas pagal analogiją - Pareigūnų

tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis - Proporcingumas - Gero administravimo principas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Gergely Toth (Bezocas, Italija), iš pradžių atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir Y. Minatchy, vėliau - advokatų S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ir R. Albelice, galiausiai - S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Šulce, vėliau - K. Zieleśkiewicz ir M. Bauer

Dalykas

Komisijos sprendimo skirti ieškovą į A*6 lygio pareigas įdarbinant jį laikinuoju tarnautoju panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti Europos Komisijos sprendimą skirti G. Toth į A*6 lygio, antrosios pakopos, pareigas, nurodytą 2005 m. sausio 7 d. pasirašytos laikinojo tarnautojo sutarties 3 straipsnyje.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Komisija padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba, įstojusi į bylą šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 22, 2006 1 28, p. 15 (byla iš pradžių užregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-401/05 ir perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi).