Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 30 septembrie 2010 - Toth/Comisia

(Cauza F-107/05)1

(Funcţie publică - Agent temporar - Încadrare în grad - Grade prevăzute în invitația de depunere a candidaturilor - Modificarea normelor de încadrare a agenţilor temporari intervenită după publicarea invitației de depunere a candidaturilor - Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puţin favorabile - Dispoziţii tranzitorii - Aplicare prin analogie - Articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut - Proporţionalitate - Principiul bunei administrări)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Gergely Toth (Besozzo, Italia) (reprezentanți: inițial S. Rodrigues și Y. Minatchy, avocați, ulterior S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz și R. Albelice, avocați, în final S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenţi)

Intervenient în susținerea pârâtului: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți : M. Arpio Santacruz și I. Šulce, agenți, ulterior K. Zieleśkiewicz și M. Bauer, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei privind încadrarea reclamantului în gradul A*6 la angajarea sa ca agent temporar și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Europene privind încadrarea domnului Toth în gradul A*6 a doua treaptă, cuprinsă în articolul 3 din contractul de agent temporar semnat la 17 ianuarie 2005.

Respinge cererea cu privire la restul motivelor.

Obligă Comisia Europeană la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată ale reclamantului.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 22, 28.1.2006, p. 15 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene sub numărul T-401/05 și transferată la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene prin Ordonanța din 15.12.2005).