Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2010 - Toth proti Komisiji

(Zadeva F-107/05)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Razvrstitev v naziv - Nazivi, določeni v razpisu - Sprememba pravil za razvrstitev začasnih uslužbencev po objavi razpisa - Razvrstitev v naziv v skladu z manj ugodnimi novimi pravili - Prehodne določbe - Uporaba po analogiji - Člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Sorazmernost - Načelo dobrega upravljanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Gergely Toth (Besozzo, Italija) (zastopniki: sprva S. Rodrigues in Y. Minatchy, odvetnika, nato S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz in R. Albelice, odvetniki, na koncu S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenient v podporo toženi stranki: Svet Evropske unije (zastopniki : M. Arpio Santacruz in I. Šulce, zastopnika, nato K. Zieleśkiewicz in M. Bauer, zastopnika)

Predmet

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije o razvrstitvi tožeče stranke v naziv A*6 ob njeni zaposlitvi kot začasni uslužbenec in, drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

Odločba Evropske komisije o razvrstitvi G. Totha v naziv A*6, drugi plačilni razred, iz člena 3 pogodbe začasnega uslužbenca, podpisane 17. januarja 2005, se razglasi za nično.

V preostalem se tožba zavrne.

Evropski komisiji se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Svet Evropske unije, intervenient, nosi lastne stroške.

____________

1 - UL C 22, 28.1.2006, str. 15 (zadeva je bila najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-401/05 in s sklepom z dne 15. decembra .2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).