Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. září 2010 - Lebedef a Jones v. Komise

(Věc F-29/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Odměna - Článek 64 služebního řádu - Článek 3 odst. 5 první pododstavec a článek 9 přílohy XI služebního řádu - Koeficient - Rovné zacházení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Georgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) a Trevor Jones (Ernzen, Lucembursko) (zástupci: F. Frabetti a J.-Y. Vergnaud, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí zamítajícího zvýšení kupní síly odměn v Lucemburku na úroveň kupní síly odměn v Bruselu a, podpůrně, návrh na zrušení výplatních pásek žalobců vystavených od 15. června 2008.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

G. Lebedef a T. ponesou veškeré náklady řízení, s výjimkou nákladů řízení vynaložených Radou Evropské unie.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 6.6.2009, s. 21.