Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. szeptember 30-i ítélete - Lebedef és Jones kontra Bizottság

(F-29/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - A személyzeti szabályzat 64. cikke - A személyzeti szabályzat XI. melléklete 3. cikke (5) bekezdésének első albekezdése, valamint 9. cikke - Korrekciós együttható - Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) és Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (képviselők: F. Frabetti és J.-Y. Vergnaud ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: K. Zieleśkiewicz és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A luxemburgi illetmények vásárlóerejének a brüsszeli illetmények vásárlóerejével azonos szintre emelését megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem, másodlagosan pedig a felperesek részére 2008. június 15-étől kezdve kiadott illetmény-elszámolások megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Georgio Lebedefet és Trevor Jonest kötelezi valamennyi költség viselésére, kivéve az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

Az Európai Unió Tanácsa beavatkozóként maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 129., 2009.6.6., 21. o.