Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums - Lebedef un Jones/Komisija

(lieta F-29/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Civildienesta noteikumu 64. pants - Civildienesta noteikumu XI pielikuma 3. panta 5. punkta pirmā daļa un 9. pants - Korekcijas koeficients - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) un Trevor Jones (Ernzen, Luksemburga) (pārstāvji - F. Frabetti un J.-Y. Vergnaud, avocats)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Curall un D. Martin)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - K. Zieleśkiewicz un M. Bauer)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atteikts pielīdzināt atalgojuma pirktspējas līmeni Luksemburgā tādam atalgojuma pirktspējas līmenim, kāds ir Briselē, un pakārtoti - prasība atcelt prasītāju paziņojumus par algu, kas izsniegti pēc 2008. gada 15. jūnija

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

G. Lebedef un T. Jones sedz visus tiesāšanās izdevumus, izņemot Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome - persona, kas iestājusies lietā, - sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 129, 06.06.2009., 21. lpp.