Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta' Settembru 2010 - Lebedef u Jones vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-29/09)1

"Servizz pubbliku - Uffiċjali - Remunerazzjoni - Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal - L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(5) u l-Artikolu 9 tal-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal - Koeffiċjent ta' korrezzjoni - Trattament ugwali"

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Georgio Lebedef (Senningerberg, il-Lussemburgu) u Trevor Jones (Ernzen, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: F. Frabetti u J.-Y. Vergnaud, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea [rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti]

Parti intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti : K. Zieleśkiewicz u M. Bauer, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li tirrifjuta li l-kapaċità tal-akkwist tas-salarji fil-Lussemburgu tinġieb f'livell ekwivalenti għal dak tal-kapaċità tal-akkwist tas-salarji fi Brussell u, sussidjarjament, talba għall-annullament tad-dikjarazzjonijiet tas-salarju tar-rikorrenti maħruġa mill-15 ta' Ġunju 2008.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

G. Lebedef u T. Jones huma kkundannati għall-ispejjeż, bl-eċċezzjoni ta' dawk tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-parti intervenjenti, għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

____________

1 - ĠU C 120, 06.06.2009.