Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 september 2010 - Lebedef och Jones mot kommissionen

(Mål F-29/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Artikel 64 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 3.5 första stycket och artikel 9 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna - Korrigeringskoefficient - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) och Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (ombud: advokaterna F. Frabetti och J.-Y. Vergnaud)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: K. Zieleśkiewicz och M. Bauer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte anpassa köpkraften för lönerna i Luxemburg så att den motsvarar köpkraften för lönerna i Bryssel och, i andra hand, ogiltigförklaring av de lönebesked som utställts till sökandena från och med den 15 juni 2008.

Domslut

Talan ogillas.

Georgio Lebedef och Trevor Jones ska ersätta rättegångskostnaderna, med undantag för de kostnader som Europeiska unionens råd åsamkats.

Intervenienten, Europeiska unionens råd, ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 129, 6.6.2009, s. 21.