Language of document :

Beroep ingesteld op 28 september 2010 - Bovagnet / Commissie

(Zaak F-89/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: François-Carlos Bovagnet (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: M. Korving, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om het schoolgeld van verzoekers kinderen niet volledig te vergoeden

Conclusies van de verzoekende partij

toewijzing van verzoekers klacht en toekenning aan hem van de volledige vergoeding van alle betrokken facturen voor het schooljaar 2009/2010, te weten betaling van het bedrag van 2 580 EUR door het PMO;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________