Language of document :

Talan väckt den 28 september 2010 - François-Carlos Bovagnet mot kommissionen

(Mål F-89/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: François-Carlos Bovagnet (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: M. Korving, advokat)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte fullständigt ersätta terminsavgifterna för sökandens barn.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

bifalla sökandens yrkande och bevilja denne fullständig ersättning för samtliga omtvistade räkningar avseende skolåret 2009/2010, det vill säga att Byrån för löneadministration och individuella ersättningar ska erlägga beloppet 2 580 EUR,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________