Language of document :

2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Torijano Montero prieš Tarybą

(Byla F-76/05)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas- Kandidatai, įtraukti į konkurso, paskelbto prieš įsigaliojant naujos redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatams, rezervo sąrašą - Priskyrimas lygiui taikant naujas mažiau palankias nuostatas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnis - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnis - Lygybės principas - Teisėtų lūkesčių principas - Rūpestingumo pareiga - Proporcingumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Javier Torijano Montero (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir A. Jaume, vėliau advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Sulce

Dalykas

Tarybos sprendimo, kuriuo ieškovas, įrašytas į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujos redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatams, priskiriamas lygiui taikant mažiau palankias šių nuostatų taisykles (Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Pareigūnų tarnybos nuostatus, XIII priedo 12 straipsnis), panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 281, 2005 11 12, p. 23 (byla iš pradžių įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-302/05, o vėliau 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui)