Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2010 - Torijano Montero proti Svetu

(Zadeva F-76/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Kandidati, vpisani na čakalni seznam natečaja, ki je bil objavljen pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov - Razvrstitev v naziv v skladu z manj ugodnimi novimi pravili - Člen 5 Kadrovskih predpisov - Člen 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Načelo enakosti - Načelo zaupanja v pravo - Dolžnost skrbnega ravnanja - Sorazmernost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Javier Torijano Montero (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva S. Rodrigues in A. Jaume, odvetnika, nato S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Sulce, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Sveta o razvrstitvi tožeče stranke, vpisane na čakalni seznam pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov, v skladu s manj ugodnimi določbami teh kadrovskih predpisov (člen 12 Priloge XIII k Uredbi (ES, Euratom) št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike)

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 281, 12.11.2005, str. 23 (zadeva je bila najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-302/05 in s sklepom z dne 15. decembra 2005 prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije).