Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.10.2010 - W v. komissio

(Asia F-86/09)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaus - Perheavustukset - Samaa sukupuolta olevat pariskunnat - Kotitalouslisä - Myöntämisedellytys - Laillisen avioliiton solmimisen käsite - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv luetelmakohta))

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: W (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä kotitalouslisä sillä perusteella, että kantajalla ja hänen kumppanillaan olisi mahdollisuus solmia laillinen avioliitto Belgiassa

Tuomiolauselma

Kumotaan komission 5.3.2009 ja 17.7.2009 tekemät päätökset, joilla W:lle jätettiin myöntämättä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan mukainen kotitalouslisä.

Euroopan komissio vastaa oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 11, 16.1.2010, s. 40.