Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 - W mot kommissionen

(Mål F-86/09)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Lön - Familjetillägg - Par i vilka personerna är av samma kön - Hushållstillägg - Villkor för beviljande - Rättslig möjlighet att ingå äktenskap - Begrepp - Artikel 1.2 c iv i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: W (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden hushållstillägg med motiveringen att sökanden och sökandens partner har rättslig möjlighet att ingå äktenskap i Belgien

Domslut

Kommissionens beslut av den 5 mars 2009 och den 17 juli 2009, genom vilka W nekas rätt till det hushållstillägg som föreskrivs i artikel 1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 11, 16.1.2010, s. 40.