Language of document :

2010. október 4-én benyújtott kereset - Blessemaille kontra Parlament

(F-93/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Blessemaille (Remich, Luxemburg) (képviselők: E. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban az AST 8 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők közé való felvételét mellőző alperesi határozat megsemmisítése, valamint az őt ért nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban az AST 7 besorolási fokozatból az AST 8 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők közé való felvételét mellőző, 2009. december 2-án közzétett parlamenti határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék - a határozat megsemmisítésének következményeként - végezze el a 2008.és 2009. évi előléptetési időszak tekintetében a felperes és a többi pályázó érdemeinek új, összehasonlító vizsgálatát, és 2008. január 1-jéig visszaható hatállyal léptesse elő a felperest AST 8 besorolási fokozatba, továbbá ítélje meg számára az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő és 2008. január 1-jétől számított késedelmi kamattal növelt illetményhátralékát, azonban az előléptetett tisztviselők előléptetésének megkérdőjelezése nélkül;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Parlamentet, hogy fizessen meg a felperesnek 3500 euro összeget a 2008. január 1-jei előléptetés elmaradása miatt őt ért nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén, a felperes fenntartja ezen összeg eljárás folyamán történő emelésének jogát;

másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék úgy is vélné, hogy az AST 8 besorolási fokozatba való előléptetése nem lehet hatályos a 2009. január 1-jei időpontot megelőzően, kötelezze az Európai Parlamentet az elszenvedett vagyoni kár megtérítésének jogcímén kiegészítő kártérítés megfizetésére, amelynek összege a 2008-ban ténylegesen kapott illetmény és az azon illetmény közötti különbségnek felel meg, amelyet 2008-ban a 2008. január 1-jei előléptetését követően kellett volna kapnia, és amelynek összegét vagy a 2008. január 1. és december 31. közötti, vagy pedig a 2008. január 1. és augusztus 31. közötti időszak alapján számítják ki attól függően, hogy a vitatott előléptetés hatálybalépéseként mely időpontot ismerik el (2009. január 1., illetve 2008. szeptember 1.).

A Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________