Language of document :

Kanne 23.9.2010 - Chatzidoukakis v. komissio

(Asia F-84/10)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jossa vähennetään kantajalle myönnettyä koulutuslisää sen vuoksi, että kantajan poika saa jäsenvaltion myöntämää taloudellista tukea apurahan ja lainan muodossa

Vaatimukset

Ensinnäkin on kumottava se päätös, jossa vähennetään kantajalle maksettavaa koulutuslisää, sellaisena kuin se ilmenee helmikuun 2010 palkkalaskelmasta, ja on kumottava kyseessä oleva palkkalaskelma siltä osin kuin siinä vähennetään osittain koulutuslisää; toiseksi on kumottava komission 26.2.2010 tekemä päätös, joka koskee kantajalle maksettavan koulutuslisän vähentämistä ja tätä koulutuslisää koskevaa 375 euron suuruista pidätystä, joka ilmenee maaliskuun 2010 palkkalaskelmasta; kolmanneksi on kumottava maaliskuun 2010 palkkalaskelma, jossa vähennetään kantajalle maksettavaa koulutuslisää ja jossa pidätetään takautuvasti 375 euroa; neljänneksi on kumottava huhti-elokuun 2010 palkkalaskelmat siltä osin kuin niissä vähennetään osittain koulutuslisää; viidenneksi on kumottava komission 9.7.2010 tekemä päätös, jossa hylätään nimenomaisesti valitus

kantajalle on korvattava kantajalta pidätetyt määrät korkoineen

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________