Language of document :

Beroep ingesteld op 23 september 2010 - Chatzidoukakis / Commissie

(Zaak F-84/10)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de aan verzoeker toegekende schooltoelage te verminderen op grond dat zijn zoon financiële steun van een lidstaat ontvangt in de vorm van een beurs en een lening

Conclusies van de verzoekende partij

nietig te verklaren, ten eerste, het besluit om de aan verzoeker uitgekeerde "schooltoelage" te verminderen, zoals dit besluit volgt uit de salarisafrekening over de maand februari 2010, alsmede de betrokken salarisafrekening voor zover daarbij de "schooltoelage" gedeeltelijk wordt verminderd; ten tweede, het besluit van de Commissie van 26 februari 2010 betreffende de vermindering van de aan verzoeker betaalde "schooltoelage" en de inhouding daarop van een bedrag van 375 EUR, zoals deze is overgenomen op de salarisafrekening over maart 2010; ten derde, de salarisafrekening over de maand maart 2010, waarbij de aan verzoeker betaalde "schooltoelage" is verminderd en met terugwerkende kracht een bedrag van 375 EUR is ingehouden; ten vierde, de salarisafrekeningen over de maanden april tot en met augustus 2010, voor zover deze een gedeeltelijke vermindering van de "schooltoelage" bevatten en, ten vijfde, het besluit van de Commissie van 9 juli 2010 waarbij de klacht uitdrukkelijk is afgewezen;

verzoeker de ingehouden bedragen, met rente, terugbetalen;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________