Language of document :

Žaloba podaná dne 5. října 2010 - Ashbrook a další v. Komise

(Věc F-99/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Michael Ashbrook (Lucemburk, Lucembursko) a další (zástupci: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, která byla převzata ve výplatních páskách žalobců a podle kterých se úprava jejich odměny od července 2009 omezí pouze na zvýšení o 1,85 % v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009 a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí Komise, která jsou vyjádřena v jejich výplatních páskách za leden 2010 a v následujících výplatních páskách, jakož i v páskách týkajících se nedoplatků za rok 2009, v rozsahu, v němž uplatňují vyrovnávací sazbu 1,85 % místo sazby 3,7 %;

uložit Komisi, aby uhradila rozdíl mezi částkami odměn vyplacených podle nařízení č. 1296/09 až do vyhlášení rozsudku v projednávané věci a částkami, které by jim byly vyplaceny, pokud by úprava byla vypočítána správně, navýšenými o úroky v sazbě stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, která byla použitelná v dotčeném období, zvýšené o tři a půl bodu a to od doby, kdy částky, kterých se domáhá, byly dlužny;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________