Language of document :

2010. október 5-én benyújtott kereset - Ashbrook és társai kontra Bizottság

(F-99/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselők: B. Cortese, C. Cortese és F. Spitaleri ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján való éves kiigazítása keretében az alperes által hozott, a felperesek illetményének kiigazítását 2009 júliusától 1,85%-os emelésre korlátozó, a felperesek illetményelszámolásaiban foglalt határozatok megsemmisítése és kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. januári és azt követő illetménykimutatásaikban, valamint a 2009-es évre vonatkozó hátralékkimutatásaikban foglalt bizottsági határozatokat, amennyiben azok a kiigazításhoz a 3,7%-os mérték helyett 1,85%-os mértéket alkalmaznak;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy térítse meg az 1296/09 rendelet alapján a jelen ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjáig kifizetett illetmények összege és azon összegek közötti különbséget, amelyeket akkor kellett volna számukra megfizetni, ha a kiigazítást megfelelően számították volna ki, az Európai Központi Bank által megállapított mértékű, az érintett időszakokban a fő refinanszírozású műveleteknél alkalmazott kamatláb három és fél százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamattal növelve, a követelt alapösszegek esedékessé válásának időpontjától kezdve;

-    a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________