Language of document :

Žaloba podaná dne 4. listopadu 2010 - Bowles a další v. ECB

(Věc F-114/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Bowles a další (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení výplatních pásek žalobců za leden 2010 a následující měsíce v rozsahu, v němž je v nich uplatněno zvýšení platů o 2 % v důsledku provedení úpravy platů pro rok 2010, jakož i náhrada majetkové újmy, kterou utrpěli žalobci.

Návrhové žádání žalobců

zrušit výplatní pásky za leden 2010 a následující měsíce v rozsahu, v němž je v nich uplatněno zvýšení platů o 2 % za účelem uplatnění zvýšení o 2,1 % vypočteného na základě úpravy platů ve výši 3,6 % v Komisi;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádostí o přezkum a stížností podaných žalobci;

nahradit žalobcům majetkovou újmu spočívající v rozdílu mezi zvýšením platů ve výši 2 % neoprávněně přiznanému od ledna 2010 a zvýšením platů ve výši 2,1 %, na které měli mít nárok, tj. zvýšení platů ve výši 0,1 % za měsíc od ledna 2010 a všechny ostatní finanční nároky (mezi nimi nároky na důchod). Tyto částky musí být úročeny od data jejich splatnosti do dne jejich skutečného zaplacení na základě úrokové sazby vypočtené na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro její hlavní refinanční operace použitelné během dotčeného období, zvýšené o dva procentní body;

nahradit újmu způsobenou snížením kupní síly stanovenou ex aequo et bono předběžně na částku 5 000 eur pro jednoho žalobce;

nahradit nemajetkovou újmu vyčíslenou ex aequo et bono na částku 5 000 eur pro jednoho žalobce;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.

____________