Language of document :

Sag anlagt den 4. november 2010 - Bowles m.fl. mod ECB

(Sag F-114/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Carlos Bowles m.fl. (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M.Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgernes lønsedler for januar 2010 og efterfølgende måneder, for så vidt som der i disse anvendes en lønstigning på 2% i forbindelse med lønjusteringen for 2010, samt påstand om erstatning for det af sagsøgerne lidte økonomiske tab.

Sagsøgernes påstande

Annullation af sagsøgernes lønsedler for januar 2010 og efterfølgende måneder, for så vidt som der i disse anvendes en lønstigning på 2%, med henblik på anvendelse af en stigning på 2,1% beregnet på grundlag af en justering på 3,6% i Kommissionen.

Om fornødent: annullation af afgørelserne om afslag på ansøgningerne om fornyet behandling og på de af sagsøgerne indgivne klager.

Sagsøgerne tilkendes erstatning for det af dem lidte økonomiske tab, bestående af differencen mellem den lønstigning på 2%, der uretmæssigt blev tildelt fra januar 2010, og den lønstigning på 2,1%, som sagsøgerne burde have haft ret til, dvs. en lønstigning på 0,1% pr. måned fra januar 2010 og en forhøjelse af alle øvrige afledte økonomiske ydelser (herunder pensionsrettigheder). Disse beløb skal tillægges renter fra deres respektive forfaldsdatoer indtil effektiv betaling sker, beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Sagsøgerne tilkendes erstatning for tabt købekraft, idet denne efter billighed foreløbigt er fastsat til 5 000 EUR pr. sagsøger.

Sagsøgerne tilkendes erstatning for det af dem lidte ikke-økonomiske tab, idet denne efter billighed er fastsat til 5 000 EUR pr. sagsøger.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________