Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 4ης Νοεμβρίου 2010 - Bowles κ.λπ. κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση F-114/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Carlos Bowles κ.λπ. (Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας των προσφευγόντων-εναγόντων του μηνός Ιανουαρίου 2010 και των επομένων μηνών, καθόσον εφαρμόζουν αύξηση μισθού 2% κατόπιν της αναπροσαρμογής των μισθών για το 2010, καθώς και αίτημα αποκαταστάσεως της υλικής ζημίας την οποία υπέστησαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου 2010 και των επομένων μηνών, καθόσον εφαρμόζουν αύξηση μισθού 2 %, προκειμένου να εφαρμοστεί αύξηση 2,1 % υπολογιζόμενη βάσει αναπροσαρμογής 3,6 % στην Επιτροπή·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει τις αποφάσεις περί απορρίψεως των αιτήσεων επανεξετάσεως και των διοικητικών ενστάσεων που υπέβαλαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες·

να επιδικάσει αποζημίωση στους προσφεύγοντες-ενάγοντες προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας που συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της αυξήσεως του μισθού κατά 2 % που χορηγήθηκε παρανόμως από τον Ιανουάριο του 2010 και της αυξήσεως κατά 2,1 % την οποία δικαιούνταν, ήτοι αύξηση μισθού κατά 0,1 % ανά μήνα από τον Ιανουάριο του 2010 καθώς και όλων των λοιπών συναφών οικονομικών απολαβών (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων). Τα ποσά αυτά θα πρέπει να φέρουν τόκους από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής τους, υπολογιζόμενους βάσει του επιτοκίου που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως και το οποίο ίσχυε κατά την ως άνω περίοδο, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες·

να αποκαταστήσει τη μείωση που υπέστη η αγοραστική δύναμη και η οποία θα καθοριστεί ex aequo et bono, προσωρινώς υπολογιζόμενη σε 5 000 ευρώ ανά προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη υπολογιζόμενη ex aequo et bono σε 5 000 ευρώ ανά προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα δικαστικά έξοδα .

____________