Language of document :

2010. november 4-én benyújtott kereset - Bowles és társai kontra EKB

(F-114/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Carlos Bowles és társai (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek 2010. januári és azt követő illetményelszámoló lapjainak megsemmisítése annyiban, amennyiben azok a 2010-re vonatkozó illetménykiigazítást követően 2%-os illetményemelést tartalmaznak, valamint a felpereseket ért vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. januári és azt követő illetményelszámoló lapokat annyiban, amennyiben azok 2%-os illetményemelést tartalmaznak, annak érdekében hogy a Bizottságnál alkalmazott 3,6%-os kiigazítás alapján számított 2,1%-os emelést hajtsanak végre;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a felperesek által benyújtott panaszokat és felülvizsgálati kérelmeket elutasító határozatokat;

rendelje el a felperesek azon különbségből eredő vagyoni kárának a megtérítését, amely a 2010 januárjától szabálytalanul megállapított 2%-os illetményemelés és azon 2,1% között áll fenn, amelyhez a felperesek joguk lett volna, amely tehát 2010 januárjától 0,1%-os illetményemelést és egyéb járulékos pénzügyi jogok (például nyugdíj) emelését jelenti. Ezen összegeket esedékességüktől kezdődően a tényleges megfizetésükig kamattal kell növelni, amelynek mértéke az említett időszakban az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre megállapított kamatláb két ponttal növelt értéke;

rendelje el a vásárlóerő méltányosan és átmenetileg 5000 euróban megállapított csökkenése miatti kár minden felperes részére való megtérítését;

rendelje el a felperesenként méltányosan 5000 euróban értékelt nem vagyoni kár megtérítését;

az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.

____________