Language of document :

Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2010 - Bowles și alții/BCE

(Cauza F-114/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Bowles și alții (Frankfurt pe Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea fișelor de salariu ale reclamanților din ianuarie 2010 și din lunile următoare în măsura în care în acestea se aplică o creștere salariului cu 2% ca urmare a exercițiului financiar de ajustare generală a salariilor pentru anul 2010, precum și compensarea prejudiciului material suferit de reclamanți.

Concluziile reclamanților

Anularea fișelor de salariu ale reclamaților din ianuarie 2010 și din lunile următoare, în măsura în care în acestea se aplică o creștere a salariului de 2% în vederea aplicării unei creșteri de 2,1%, calculată la Comisie pe baza unei ajustări de 3,6%;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de respingere a cererilor de reexaminare a reclamațiilor introduse de reclamanți;

despăgubirea reclamanților pentru prejudiciul material ce constă în diferența dintre creșterea salariului de 2% acordată în mod nelegal începând din ianuarie 2010 și cea de 2,1% la care ar fi avut dreptul, respectiv o creștere lunară de 0,1% din ianuarie 2010 a salariului și a tuturor drepturilor financiare derivate (printre care drepturile la pensie). La aceste sume va trebui să se aplice o dobândă cu începere de la scadența fiecăreia dintre acestea și până la data plății efective, dobândă calculată pe baza unei rate fixe stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă pe perioada avută în vedere, majorată cu două puncte;

compensarea prejudiciului cauzat puterii de cumpărare calculat ex aequo et bono și evaluat cu titlu provizoriu la suma de 5 000 de euro pentru fiecare reclamant;

compensarea prejudiciului moral evaluat ex aequo et bono la suma de 5 000 de euro pentru fiecare reclamant;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________