Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. ledna 2011 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-77/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Disciplinární režim - Disciplinární řízení - Článek 22a a článek 22b Služebního řádu - Nestrannost - Přiměřená lhůta"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bridel, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: M. T. Kennedy a J.-M. Stenier, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Žaloba na zrušení rozhodnutí komise ad hoc Evropského účetního dvora ze dne 15. ledna 2009, kterým byl žalobce odvolán z funkce bez snížení starobního důchodu s účinky od 1. února 2009

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

B. Nijs ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Účetního dvora.

____________

1 - Úř. věst. C 282, 21.11.2009, s. 65.