Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. jaanuari 2011. aasta otsus - Nijs versus kontrollikoda

(kohtuasi F-77/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Distsiplinaarmeetmed - Distsiplinaarmenetlus - Personalieeskirjade artikkel 22a ja 22b - Erapooletus - Mõistlik tähtaeg)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bridel, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy ja J.-M. Stenier)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada Euroopa Kontrollikoja ad hoc komitee 15. jaanuari 2009. aasta otsus hageja ametist kõrvaldada ilma tema pensionit vähendamata alates 1. veebruarist 2009

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta B. Nijs'i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt ühtlasi välja kontrollikoja kohtukulud.

____________

1 - ELT C 282, 21.11.2009, lk 65.