Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.1.2011 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-77/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kurinpitojärjestelmä - Kurinpitomenettely - Henkilöstösääntöjen 22 a ja 22 b artikla - Puolueettomuus - Kohtuullinen aika)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bridel, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy ja J.-M. Stenier)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ad hoc -komitean 15.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan viraltapanoa eläkeoikeuksia vähentämättä 1.2.2009 alkaen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Bart Nijs vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan tilintarkastustuomioistuimen oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 282, 21.11.2009, s. 65.