Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. január 13-i ítélete - Nijs kontra Számvevőszék

(F-77/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A fegyelmi eljárás rendje - Fegyelmi eljárás - A személyzeti szabályzat 22a. cikke és 22b. cikke - Pártatlanság - Ésszerű határidő)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bridel, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy és J.-M. Stenier meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Az Európai Számvevőszék ad hoc bizottsága által a felperes nyugdíjjogok csökkentése nélküli, 2009. február 1-jével hatályos hivatalvesztéséről szóló, 2009. január 15-én hozott határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

B. Nijs maga viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a Számvevőszék részéről felmerült költségeket is.

____________

1 - HL C 282., 2009.11.21., 65. o.