Language of document :

2011 m. sausio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bart Nijs prieš Audito Rūmus

(Byla F-77/09)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Drausminės priemonės - Drausminė procedūra - Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a ir 22b straipsniai - Nešališkumas - Protingas terminas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bridel, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy ir J.-M. Stenier

Dalykas

Viešoji tarnyba - Prašymas panaikinti 2009 m. sausio 15 d. Europos Audito Rūmų ad hoc komisijos sprendimą nuo 2009 m. vasario 1 d. nušalinti ieškovą nuo pareigų nesumažinant pensijos.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

B. Nijs padengia savo ir Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 282, 2009 11 21, p. 65.