Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. januarja 2011 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-77/09)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Disciplinska ureditev - Disciplinski postopek - Člena 22a in 22b Kadrovskih predpisov - Nepristranskost - Razumni rok)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bridel, Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropske unije (zastopnika: T. Kennedy in J.-M. Stenier, zastopnika)

Predmet

Javni uslužbenci - Predlog za razglasitev ničnosti odločbe ad hoc odbora Evropskega računskega sodišča z dne 15. januarja 2009 o odstavitvi tožeče stranke brez znižanja pokojnine z veljavnostjo od 1. februarja 2009

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    B. Nijs nosi lastne stroške in stroške Računskega sodišča.

____________

1 - UL C 282, 21.11.2009, str. 65.