Language of document :

Žaloba podaná dne 14. července 2010 - Pedeferri a další v. Komise

(Věc F-57/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: Stefano Pedeferri a další (Sangiano, Itálie) (zástupce: G. Vistoli, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Prohlášení, že žalobci mají status zaměstnanců Evropské komise a jejich zařazení mezi zaměstnance Společného výzkumného centra v Ispře. Krom toho náhrada hmotné a nehmotné škody utrpěné každým z nich.

Návrhová žádání žalobců

určit a prohlásit, že pracovní vztah žalobců byl založen v naprostém rozporu se zákonem č. 1369/60 italského státu a z toho důvodu prohlásit každý z pracovních vztahů žalobců za zaměstnanecký vztah u Evropské komise se smluvním a platovým zařazením, včetně všech příspěvků a odvodů, od počátku poskytnutí plnění nebo od jiného data, které bude upřesněno v průběhu soudního řízení;

uložit Evropské komisi, aby zpětně zařadila žalobce mezi zaměstnance ve Společném výzkumném centru v Ispře s odpovídajícím platem pokud jde o platové zařazení, příspěvky a odvody;

uložit Evropské komisi, aby uhradila žalobcům všechny dlužné částky jakožto zaměstnancům Společného výzkumného centra, a dále rozdíl mezi příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v rozsahu, který vyplyne ze soudního řízení, ve srovnání s právním a hospodářským postavením smluvních zaměstnanců Evropské unie pro pomocné práce, kteří jsou pověřeni ostrahou;

přiznat každému z žalobců z titulu náhrady hmotné a nehmotné škody částku ve výši 50 % částek, které jim budou přiznány z výše uvedených důvodů, avšak ne méně než 50 000 eur.

____________